Tijdens eens reading wordt informatie bewust “intuïtief” waargenomen. Deze intuïtieve informatie bevindt  zich in jouw energieveld (aura en chakra’s) .

Een reading geeft een beeld van wat er zich op dit moment in essentie in je leven afspeelt en waarom.

Alles wat je meemaakt vloeit voort uit je persoonlijke “lessen” en “thema’s”, die je in jouw leven te doorgronden hebt. Dit wordt als het ware opgeslagen in jouw energiesysteem. Wanneer je deze thema’s (h)erkent  kun je zelf bepalen hoe je er mee om wilt gaan, welke keuzes je wilt maken en kun je zelf het heft in handen gaan nemen.

Bij een reading kan er ook gekeken worden naar de dynamiek tussen jou en de mensen onderling zoals bv. in familieverband, relaties of werkkring.


Waarom een reading?

Vroeg of laat worden we allemaal geconfronteerd met bepaalde levensvragen. Dit kan het gevolg zijn van een heftige gebeurtenis, een belangrijke beslissing of omdat je geen oplossing ziet voor een situatie en/of thema. Soms vraag je je dan ook gewoon af wat het allemaal voor nut heeft.

Wanneer je inzicht krijgt in wat jij te leren hebt en wat je nodig hebt om je verder persoonlijk te ontwikkelen heb je al een belangrijk middel in handen om voor jezelf bepaalde keuzes te maken. Belangrijk is om je te realiseren dat de Reader er niet is om jouw problemen op te lossen maar om de wellicht tegenwerkende krachten in jouw leven inzichtelijk te maken. Wat jij daar verder mee wilt doen is aan jou.

Uiteraard geven wij je na de reading advies en kijken we samen hoe we je verder kunnen helpen.